Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 7. juni 2021
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

52. Præsentation af borgervejlederfunktion

53. Drøftelse af arbejde med antal medarbejdere i borgerens hjem

54. Godkendelse af Handicapundersøgelsens anbefalinger

55. Godkendelse af oplæg til Pårørendepolitik

56. Opsamling på dialogmøder med Seniorrådet og Handicaprådet og temadrøftelse om privat- / friplejehjem

57. Input til anlægsprioritering Budgetforslag 2022-2025

58. Godkendelse af ny samarbejdsaftale om palliative indsatser

59. Godkendelse af praksisplan for almen praksis

60. Månedsopfølgning april

61. Punkter til næste møde

62. Konferencer og invitationer

63. Orientering

64. Eventuelt

65. Digital godkendelse af referat

66. Arv