Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 7. maj 2018
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

40. Tema: Sundhed

41. Høringssvar til mad på plejecentre

42. Transport af beboere i bofællesskaber

43. Budget 2018 - Marts måned 2018. Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

44. Planlægning af Frivilligfest

45. Dialogmøde mellem Udvalget for Social Omsorg og Handicaprådet den 11. juni 2018

46. Konferencer og invitationer

47. Orientering den 7. maj 2018

48. Punkter til næste møde

49. Eventuelt