Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 5. marts 2018
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

20. Dialogmøde med Seniorrådet

21. Præsentation af Staben

22. Orientering om mulighed for § 85 socialpædagogisk støtte ved ferie i udlandet.

23. Godkendelse af justering i retningslinjerne for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

24. Godkendelse af kommissorium til arbejdet med struktur for tilbud til demente borgere

25. Godkendelse af takster for betaling af tøjvask

26. Et arrangement for frivillighedsfest og uddeling af Handicappris

27. Konferencer og invitationer

28. Orientering den 5. marts 2018

29. Punkter til næste møde

30. Eventuelt