Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 5. februar 2018
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

11. Tema: Velfærdsrådgivningen

12. Udkast til vedtægter for Seniorrådet for 2018

13. Dialogmøde med Seniorrådet

14. Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL

15. Besøgsrunde

16. Konferencer og invitationer

17. Orientering den 5. februar 2018

18. Punkter til næste møde

19. Eventuelt