Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 4. november 2019
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

99. Temadrøftelse: Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

100. Orientering om kompetenceløft i Voksenhandicap

101. Orientering om strategiplan 2020

102. Udmøntning af FN`s verdensmål

103. Orientering om medarbejderundersøgelse i Social Omsorg 2019

104. Tilbagemelding på arbejdet med politiske fokuspunkter fra år 2018

105. Orientering om genopretningsplan 2020 for Social Omsorg

106. Budget 2019 - månedsopfølgning september måned

107. Orientering

108. Konferencer og invitationer

109. Punkter til næste møde

110. Eventuelt