Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Kantinen, Hedensted rådhus

Dagsordenpunkter

28. Drøftelse af sagsbehandlingstider i Social Omsorg

29. Anlægsbevilling til ny fysisk placering af Mestringsenheden

30. Beslutning om besøg på udearealer ved plejehjem og bofællesskaber

31. Godkendelse af IV-samarbejdsaftale

32. Anlægsbevilling til ventilationsanlæg

33. Anlægsbevilling til demensvenlig indretning af plejehjem

34. Anlægsbevilling til udskiftning af kølebil centralkøkkenet

35. Høring af Børne- og Ungepolitik og Skolepolitik

36. Dialogmøder

37. Orientering

38. Konferencer og invitationer

39. Punkter til næste møde

40. Eventuelt