Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 3. februar 2020
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

9. Præsentation af tilbud der støtter op om det gode liv - borgeren kan klare sig bedre og mere selv

10. Svar til Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter

11. Godkendelse af tilsynsrapport for plejehjem

12. Godkendelse af ny afregningsmodel for plejehjem

13. Opgradering af brandforhold på plejehjem

14. Konferencer og invitationer

15. Punkter til næste møde

16. Eventuelt