Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

111. Godkendelse af kvalitetsstandarder

112. Godkendelse af praksisplan for fysioterapi

113. Godkendelse af ny samarbejdsaftale om kræftrehabilitering

114. Henvendelse fra Handicaprådet om mulige sager i år 2020

115. Månedsopfølgning oktober 2019 - Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i forhold til budgettet?

116. Orientering

117. Konferencer og invitationer

118. Punkter til næste møde

119. Eventuelt