Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 1. november 2021
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

109. Orientering om status på Den Sociale Dimension

110. Månedsopfølgning september 2021

111. Afrapportering fra arbejdsgruppen om respekt- og omsorgsfuld pleje

112. Godkendelse af Sundhedspolitikken 2. behandling

113. Konferencer og invitationer

114. Punkter til næste møde

115. Orientering

116. Eventuelt

117. Digital godkendelse af referat