Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 1. februar 2021
Mødested: Ndr. Fabriksvej 2, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

2. Præsentation af brugerundersøgelse 2020

3. Arbejdet i Velfærdsrådgivningen

4. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021

5. Orientering om indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

6. Svarfrister i Social Omsorg

7. Udmøntning af budget 2021

8. Godkendelse af skema B og godkendelse af anlægsbevilling til Demensplejehjem

9. Anlægsbevilling til brandsikring på plejehjem

10. Henvendelse fra Dansk Folkeparti

11. Reduktion af udgifter på myndighedsområder

12. Orientering om udgiftspres

13. Orientering

14. Punkter til næste møde

15. Konferencer og invitationer

16. Eventuelt

17. Digital godkendelse af referat

18. Lukket punkt: Legat