Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring 2022-2025
Mødedato: 30. januar 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale

Dagsordenpunkter

8. Serviceeftersyn af dagsordener og skabelon.

9. Ændret specialklassestruktur for udskolingselever

10. Årets gang i Børn og Familier

11. Reformen Børnene Først

12. Handleplan for balance mellem almen og special

13. Kapacitet vidtgående specialskoletilbud

14. Udvælgelse af emner til Kommunalbestyrelsens første årige afrapportering på Kommunalbestyrelsens Strategi

15. Til orientering

16. Godkendelse af referat