Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring 2022-2025
Mødedato: 7. juni 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 1

Dagsordenpunkter

41. lukket sag: opfølgning økonomi 2023

42. Lukket sag: temadrøftelse

43. Orientering om status på skoleanalysens udfordringsbillede

44. Kvalitetsundersøgelse 0-2 års området

45. Ansøgning om udvidelse af børnetallet Vejlefjord Børnehave

46. Revideret mål- og indholdsbeskrivelse SFO

47. Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

48. Den nationale trivselsmåling 2023

49. Vurdering af klassestørrelser

50. Tillæg til anlægsbevilling vedr. ombygning og renovering af Ungdomsgården

51. Månedsopfølgning for april måned 2023

52. Lukket sag: Drøftelse af status på budget

53. Til orientering

54. Godkendelse af referat