Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 30. november 2020
Mødested: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

91. Udvidelse af tilbuddet om Anonyme samtaler til unge mellem 13-25 år

92. Orientering om småbørnsløftet

93. Fremadrettet udmøntning af de 2 mio. til styrkelse af dagplejen

94. Fælles om børn i dagtilbud - 2021

95. Udmøntning af 10 millioner på skolområdet

96. Organisering af dansk som andetsprog

97. Udvalgsseminar marts 2021

99. Til orientering

100. Digital godkendelse af referat

98. Månedsopfølgning oktober måned- Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet.