Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 30. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

25. Dagsordenspunkter som udskydes

26. Faglokaler på Skolen i Midten

27. Ny daginstitution i Hedensted/Løsning

28. Drøftelse af forældrebetaling for madordning i dagtilbud i forbindelse med COVID-19

29. Til orientering

30. Underskriftsark fra udvalgsmøde 30.03.2020