Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 29. november 2021
Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

96. Omgørelsesprocenter 2020 på det sociale område

101. Månedsopfølgning Oktober 2021

97. Fremadrettede organisering af ungesamtaler for 13-25årige

98. Status på ’Fælles om børn i dagtilbud’

99. Visitationsregler for anvisning af pladser i dagpleje, vuggestue og børnehave

100. Anmodning fra Venstre om drøftelse af Rekrutteringsstrategi.

102. Status på økonomisk genopretning af myndighedsområderne

103. Til orientering

104. Godkendelse af referat