Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 29. november 2021
Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

96. Omgørelsesprocenter 2020 på det sociale områdeKlik her for at folde ud og læse mere om Omgørelsesprocenter 2020 på det sociale område

101. Månedsopfølgning Oktober 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning Oktober 2021

97. Fremadrettede organisering af ungesamtaler for 13-25årige Klik her for at folde ud og læse mere om Fremadrettede organisering af ungesamtaler for 13-25årige

98. Status på ’Fælles om børn i dagtilbud’Klik her for at folde ud og læse mere om Status på ’Fælles om børn i dagtilbud’

99. Visitationsregler for anvisning af pladser i dagpleje, vuggestue og børnehaveKlik her for at folde ud og læse mere om Visitationsregler for anvisning af pladser i dagpleje, vuggestue og børnehave

100. Anmodning fra Venstre om drøftelse af Rekrutteringsstrategi.Klik her for at folde ud og læse mere om Anmodning fra Venstre om drøftelse af Rekrutteringsstrategi.

102. Status på økonomisk genopretning af myndighedsområderneKlik her for at folde ud og læse mere om Status på økonomisk genopretning af myndighedsområderne

103. Til orienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering

104. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat