Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 24. juni 2020
Mødested: Hedensted centret Hal A umiddelbart efter byrådets møde

Dagsordenpunkter

50. Ekstra sommeraktiviteter som følge af politisk aftale

51. Skoleanalyse: Delleverance vedr. beregninger, beskrivelser og scenarier

52. Godkendelse af referat