Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

1. Sundhedsplejens indsats 2019

2. Månedsopfølgning - November måned. Budget 2018

3. Anlægsbevilling og udbudsform, Stenderup Multihal

4. Anlægsbevilling til ombygning og renovering af Stenderup Skole

5. Kommissorium vedr. serviceeftersyn af specialskoleområdet i Hedensted Kommune

6. Varieret skoledag

7. Kvalitetsrapport for Læring i Dagtilbud 2017-2018

8. Vuggestuekapacitet i Rask Mølle Børneunivers - Søstjernen

9. Til orientering - åbent møde