Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

51. Introduktion til Udvalgets områder: Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

52. Budget 2018- opsamling fra månedsmøderne maj måned

53. Takstberegning for udbud af 30 timers modul samt kombinationstilbud

54. Ændrede godkendelseskriterier og tilsynsramme for de private pasningsordninger som følge af ny Dagtilbudslov pr. 1. juli 2018

55. Ansøgning udvidelse af antallet af vuggestue- og børnehavepladser i privatinstitutionen Solsikken, Hedensted

56. SFO-moduler, vilkår, spørgsmål og svar

57. Stouby Skole ansøger om lov til at have klassestørrelse på mere end 28 elever

58. Til orientering - åbent møde