Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 8. januar 2018
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

1. Valg af formand og næstformand

2. Præsentation af Udvalget for Lærings områder

3. Orientering og opsamling fra månedsmøderne november 2017

4. Ansøgning om fælles ledelse mellem Børnehaven Skovly, Stouby og Stouby Skole

5. Til orientering - åbent møde

6.