Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 7. maj 2018
Mødested: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

32. Budget 2018 - Marts måned 2018. Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

33. Oplæg fra Danske Skoleelever

34. Præsentation af Aula

35. Handleguide vedr. elever med bekymrende fravær

36. FGU Sydøstjylland

37. Til orientering - åbent møde