Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

71. Korninghus

72. Status på økonomisk genopretning af myndighedsområderne

73. Fra USFOer til Fælles ledelse (Harmonisering af børneuniverser)

74. Asfaltering Rask Mølle Skole

76. Til orientering

77. Digital godkendelse af referat

75. Godkendelse af Pårørendepolitik