Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

76. Månedsopfølgning - september måned. Budget 2018

77. Mødeplan 2019

78. Unge til Forberedende Grunduddannelse

79. Skoleprognose 2019-26

80. Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende kommissorium for sundhedspolitik

81. Drøftelse af omgørelsesprocenter- Danmarkskortet

82. Til orientering - åbent møde

83. Lukket Punkt