Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 3. februar 2020
Mødested: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

13. Godkendelse af program for udvalgsseminar 5.-6. marts

14. Anlægsbevilling til projektering af tilbygning af ny vuggestuegruppe i Skovly i Stouby

15. Afrunding af ‘Program for læringsledelse‘ og orientering om datainformeret praksis fremadrettet i dagtilbud og skole

16. Orientering om status kerneopgave og forudsætninger

17. Ungehold og dansk som andetsprog

18. Til orientering