Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

76. Orientering om FGU ved direktør Gitte Blåbjerg

77. Skoleområdet - finansiering af analyseår

78. Månedsopfølgning oktober 2019 - Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i forhold til budgettet?

79. Aflønning af plejefamilier

80. Opsamling på proces med Børn og Ungepolitik og Skolepolitik

81. Henvendelse fra Handicaprådet om mulige sager i år 2020

82. Evt.