Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 1. marts 2021
Mødested: Mødelokale 3 og 4 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

14. Ungeprofilundersøgelsen

15. Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

16. Årets gang i Børn og Familie

17. Organisering af tilsyn og vedligeholdelse af legepladser

18. Ansøgning om opnormering af børnetallet i privatinstitutionen Bøgehaven

19. Forældrebetaling som følge af pulje til normering i dagtilbud 2021

20. Ændringer af skoledistrikt vedr. Hedensted Skole og Stjernevejskolen

21. Behandling af høringssvar vedr. organisering af dansk som andetsprog.

22. Aftale om midler til at løfte faglighed og trivsel

23. Orienteringspunkt

24. Til orientering

25. Digital godkendelse af dagsorden