Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 1. februar 2021
Mødested: Digitalt via Teams

Dagsordenpunkter

8. Reduktion af udgifter på myndighedsområder

9. Statusrapport for Læring i dagtilbud 2019-2020

10. Pulje til normering i dagtilbud 2021

11. Løft af folkeskolen 2021

12. Til orientering

13. Godkendelse af dagsorden