Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 13. april 2015
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

26. Mål for indsatsen for de 13-30 årige frem mod 2018

27. Orientering om kompetencegruppen Tandpleje

28. Orientering- månedsopfølgning februar 2015

29. Anlægsbevilling til etablering af elektronisk adgangskontrol på skolerne

30. Kommissorium for udvikling af specialtilbud i Hedensted Kommune

31. Kapacitetsfordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser

32. Udmøntning af ekstra pædagogiske personaleressourcer i dagtilbud

33. Styrelsesvedtægt i Dagplejen

34. Til orientering - åbent møde

35. Integrationsindsats Hedensted Kommune