Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

55. Opfølgning fra månedsmøderne

56. Fripladsordning i Musikskolen

57. Forslag til proces vedrørende "Inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdet"

58. Orientering om implementering af DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge)

59. Rammeaftale 2016 - udviklingsstrategi og styringsaftale

60. Besøg på og orientering om Bakkevej

61. Til orientering - åbent møde

62. Drøftelse af udvalgs budgetoplæg 2016-2019 Læring

63. Drøftelse af udvalgs budgetoplæg 2016-2019- Læring jf. punkt 62