Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 7. marts 2016
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

16. Plan for sammenhængende indsats over for Ungdomskriminalitet i Hedensted Kommune

17. Fælles handleguide om elevers bekymrende fravær fra skolen

18. Beskæftigelse af flygtninge inden for børn- og ungeområdet (0-18 år)

19. Evaluering af færre lukkedage

20. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015-16

21. Anlægsbevilling til ombygning og renovering af Rask Mølle Skole

22. Handicappolitik og udvalgets kerneopgaver

23. Til orientering - åbent møde

24.

25.

26.