Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 5. maj 2014
Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Dagsordenpunkter

28. Budget 2014- Opsamling

29. Ændringer på vejledningsområdet i grundskolen pr. 1. august 2014

30. Strategiplan for anlæg for Udvalget for Læring

31. Etablering af ventilationsanlæg på Stjernevejskolen

32. Stillingtagen til igangværende forsøg på Barrit, Løsning og Korning skoler

33. Ansøgning om budgetmidler fra Ungerådet

34. Til orientering - åbent møde