Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 4. september 2017
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

52. Opfølgning fra månedsmøderne

53. Orientering om "Tilbud om gratis psykologsamtaler til unge"

54. Til orientering - åbent møde

55.