Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 3. april 2017
Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

24. Forslag til udbygning af modulordning SFO

25. Udmøntning af puljen til ”varme timer”

26. Input til vision og pejlemærker for Den sociale rammeaftale 2018

27. Til orientering - åbent møde