Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Dagsordenpunkter

5. Dialogmøder i Dagtilbud 2014

6. Implementering af folkeskolereformen

7. Forslag til forlængelse af overgangsordningen for inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdet

8. Ansøgninger til Undervisningsministeriet vedrørende forsøg med afgangsprøven 2014 i faget fysik-kemi

9. Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

10. Orientering om projekt fleksibel dagpleje.

11. Til orientering - åbent møde

12. Dispensation