Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Dagsordenpunkter

35. Orientering - Budgetopfølgning marts 2014- opsamling

36. Kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen

37. Strategiplan for anlæg for Udvalget for Læring

38. Ansøgning fra Vejlefjord Børnehave om etablering af vuggestue pr. 1. august 2014

39. Henvendelse fra Socialministeren til landets kommuner om sagsbehandlingen på børneområdet

40. Til orientering - åbent møde

41.

42.