Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 1. juni 2015
Mødested: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

43. Ombygning og renovering af Hedensted, Lindved og Rask Mølle skoler

44. Opfølgning fra månedsmøderne - Budget 2015 - Hvordan forventes regnskab 2015 at holde i forhold til budgettet?

45. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015

46. Opstart af budgetlægning 2016-2019

47. Anlægsproces 2016

48. Gæstedagpleje i de enkelte skoledistrikter

49. Kvalitetsrapport for kommunale dagtilbud for år 2014

50. Til orientering - åbent møde

51.

52. Orientering om møde i temagruppen om flygtninge i Hedensted kommune.

53. Budgetoplæg 2016 ( se også punkt 46)

54. Lukket sag budgetoplæg 2016