Udvalget for Læring - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 7. april 2014
Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Dagsordenpunkter

18. Strategiplaner for anlæg i budgetforslag 2015-2018Klik her for at folde ud og læse mere om Strategiplaner for anlæg i budgetforslag 2015-2018

19. Orientering og drøftelse opsamling på månedsmøderne-Januar Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering og drøftelse opsamling på månedsmøderne-Januar

20. Projekt om Helhedsorienteret Familieindsats i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Projekt om Helhedsorienteret Familieindsats i Hedensted Kommune

21. Uldum - Alle børn er lige forskelligeKlik her for at folde ud og læse mere om Uldum - Alle børn er lige forskellige

22. Ændring af organiseringen af ”Team for Inkluderende Pædagogik” (TIP) i DagtilbudKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af organiseringen af ”Team for Inkluderende Pædagogik” (TIP) i Dagtilbud

23. Invitation fra KL til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskoleKlik her for at folde ud og læse mere om Invitation fra KL til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole

24. Forslag til forlængelse af overgangsordningen for inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til forlængelse af overgangsordningen for inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdet

25. Forslag til udmøntning af pulje til implementering af folkeskolereformenKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til udmøntning af pulje til implementering af folkeskolereformen

26. Ændringer i Musikskolens vedtægterKlik her for at folde ud og læse mere om Ændringer i Musikskolens vedtægter

27. Til orientering - åbent mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering - åbent møde

Kontakt

Kim Rosenkilde

Borgmestersekretariat / Borgmestersekretariat

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde