Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fælleskab 2022-2025
Mødedato: 8. november 2022
Mødested: Glud Museum

Dagsordenpunkter

103. Orientering om udviklingsplanerne for museerne i Hedensted Kommune

104. Honorarstøtte til Musikforening MIDTI

105. Oplæg til møde med formandskabet for Udvalget for Regional Udvikling

106. Status for Ejendomsområdet og den videre proces

107. Tilskud til forsamlingshuse

108. Budgetreduktion på landdistriktsområdet 2023-2026

109. Budgetreduktion lokaletilskud idrætshaller 2023 - 2026

110. Budgetreduktion §18-midler 2023 - 2026

111. Ansøgning til §18-Initiativpuljen - Bøgelys Venner

112. Budgetreduktion Award 2023 - 2026

113. Drøftelse af arbejdskraftudfordringer i Hedensted Kommune

114. Afholdelse af udvalgsmøder 2023

115. Månedsopfølgning september 2022

116. Orienteringssager

117. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

118. Eventuelt

119. Godkendelsesark