Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fælleskab 2022-2025
Mødedato: 7. november 2023
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

94. Orientering om Pensionisthøjskolens aktiviteter i 2023 og 2024

97. Honorarstøtte til musikforeningen MidtI

98. Etablering af nye kunstgræsbaner

99. Budgetreduktion lokaletilskud - Udmøntning efter delvis tilbagerulning

100. Glud Museum - Ansøgning om tilskud til nyt udstillingsprospekt

101. Ansøgning til §18-Initiativpuljen - Lokalforeningen Talentspejderne Hedensted

102. Emner til fællesmøde mellem Udvalg for Fællesskab og Landdistriktsrådet

103. Orienteringssager

104. Månedsopfølgning september 2023

105. Eventuelt

106. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

107. Godkendelsesark

95. Vedrørende kørsel

96. Drøftelse af projekt