Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fælleskab 2022-2025
Mødedato: 7. maj 2024
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

43. Ansøgning om kommunalgaranteret lån til etablering af magasin- og museumsbygning ved Glud Museum

44. Hjarnø Færgefart

45. Ansøgning om ekstraordinært tilskud - Hedensted Centret

46. Lysanlæg ved boldbaner

47. Orientering om politisk budgetopfølgning

48. Kommunens bymønster

49. Orienteringssager

50. Møderkalender, kurser og lignende

51. Eventuelt

52. Godkendelsesark