Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fælleskab 2022-2025
Mødedato: 6. december 2022
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

120. Fordeling af §18-midler for 2023

121. Ny grundfortælling og strategisk forandringsproces for bibliotekerne

122. Evaluering af lokalkontaktordningen

123. Budgetreduktion lokaletilskud 2023 - 2026

124. Godkendelse af driftaftale med Hjarnø Færgefart

125. Orientering om plan for udskiftning af diesel- og benzindrevne køretøjer i Hedensted Kommune

126. Orientering om Region Midtjyllands forslag til besparelser på den regionale kollektive trafik.

127. Projekt Gudenåstien - medfinansiering til fondsmidler

128. Udpegning af repræsentant til kapacitetsudvalget i Hedensted Kommune

129. Orienteringssager

130. Månedsopfølgning oktober 2022

131. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

132. Eventuelt

133. Godkendelsesark