Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fælleskab 2022-2025
Mødedato: 6. september 2022
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

81. Kørselskontorets budget 2023

82. Besøg fra Midttrafik

83. Orientering om økonomien på Udvalgets for Fællesskabs område

84. Evaluering af lokalkontaktordningen

85. Mødekalender 2023

86. Orienteringssager

87. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

88. Månedsopfølgning juni 2022

89. Eventuelt

90. Godkendelsesark