Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fælleskab 2022-2025
Mødedato: 5. marts 2024
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

23. Kulturskolen - status og ny strategi

24. Orientering om Kulturstrategi

25. Opfølgning på Biblioteksstrategi og handlekatalog

26. Pulje til råd - styrkelse af fællesskaber og partnerskaber

27. Møderkalender, kurser og lignende

28. Orienteringssager

29. Eventuelt

30. Godkendelsesark