Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 29. august 2022
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale Borgmestersekretariatet

Dagsordenpunkter

189. Forslag til lokalplan nr. 1174, en mindre ændring af lokalplan 180 for et erhvervsområde nord for Gesagervej

190. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 1165 for Erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted med tilhørende miljøvurdering af planerne

191. Godkendelsesark