Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 29. marts 2023
Mødested: Juelsminde Rådhus mødelokale 104

Dagsordenpunkter

68. Lukket Punkt: Ansættelsesproces

69. Godkendelsesark