Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 27. september 2023
Mødested: Mødelokale 104 Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

169. Lukket punkt: Køb af jord.

170. Godkendelsesark