Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 25. marts 2022
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 3 Virtuelt møde

Dagsordenpunkter

65. Status på håndtering af Ukraine-situationen i Hedensted Kommune

66. Ramme for antal ukrainske flygtninge til Hedensted Kommune

67. Mulighed for kompensation ved husning af ukrainske flygtninge

68. Eventuelt

69. Godkendelsesark