Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 24. maj 2023
Mødested: Lokalet Juelsminde Hallen ved siden af Cafeteriet- Tofteskovvej

Dagsordenpunkter

98. Revideret tids og procesplan for udarbejdelse af Budgetforslag 2024-2027

99. Lukket punkt: Personalesag

100. Godkendelsesark