Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 22. august 2022
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 4

Dagsordenpunkter

160. Forslag til takster 2023 for områderne Affald og Rotter

161. Prioritering af ønsker til nye almennyttige boliger

162. Prioritering af planer og projekter i Plan

163. Principper for opstilling af ladestandere efter AFI-loven

164. Stillingtagen til anvendelse og udbud af areal Bredgade 6, Hedensted.

165. Kapacitet til vækst

166. Lukket punkt: Budgetdrøftelse

167. Forslag fra Socialdemokratiet om at hæve skatten.

168. Månedsopfølgning juni 2022

169. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

170. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hornborg Vandværk

171. Facilitetsplan for Skoler og Daginstitutioner 2023-2032

172. Skoleudviklingssamtaler

173. Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 for etageboliger ved Bredgade 46 i Tørring

174. Revision af vedtægter for Gudenåkomitéen

175. Anlægsbevilling til renovering af broer

176. Revision af vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

177. Forslag til lokalplan 1173 for offentlige formål ved Årupvej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7

178. Godkendelse af skema B vedr. boliger på Brorsonvej 1-59 i Løsning

179. Forslag til lokalplan 1169 for et nyt fjernvarmeværk i Rask Mølle med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 og miljøvurdering

180. Behandling af Skema A for 10 almene boliger på Blomsterengen 10-28 i Aale

181. Juelsminde Digelag - Godkendelse af vedtægtsændringer

182. Juelsminde Digelag - Anmodning om opkrævning af kontingent

183. Juelsminde Digelag - Midlertidig finansiering af driftsudgifter

184. Orientering

185. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

186. Lukket Punkt- Ansøgning om henstand

187. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

188. Godkendelsesark