Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 21. november 2022
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

245. Lukket punkt: Personalesag

246. Lukket punkt:Rekruttering

247. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Teglværksvej i Løsning

248. Sikring af grundvand indenfor BNBO - boringsnære beskyttelsesområder

249. Overdragelse af kompetence til AFLD i forbindelse med anmeldelse til forsyningstilsynet

250. Tillæg til Vandforsyningsplanen 2012-2022 i forbindelse med Exit 57/Horsens Syd

251. Igangsætning af forvaltningspraksis for byggeri uden lokalplan

252. Genoptagelse af planlægning for boliger på Kalhavevej i Rask Mølle

253. Prioritering af lokalplanlægning på baggrund af politisk aftale om Budget 2023

254. Fornyelse af bymidter

255. Belægning og forskønnelse af den nordlige del af Storstranden i Juelsminde

256. Vedtagelse af Hedensted Kommunes bosætningsstrategi - Bosætning i Balance

257. Lukket punkt: Godkendelse i forhold til almene boliger

258. Lukket punkt: Forespørgsel om salg af jord i Aale

259. Lukket punkt: Opkøb af erhvervsareal

260. Lukket Punkt: Udbud af areal

261. Priser på kommunale parcelhusgrunde i 2023

262. Fastsættelse af minimumspriser - Tykmosevænget, Lindved

263. Takst for dagtilbud 2023

264. Ansøgning om kommunal lånegaranti på 1.804.009 kr. til Tørring Kraftvarmeværk

265. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Uldum Varmeværk

266. Forhøjelse af låneramme til Løsning Fjernvarme

267. Status for finansiel styring

268. Månedsopfølgning oktober 2022

269. Optagelse i den fælles kommunale ordning for borgerrådgivere

270. Nedsættelse af kapacitetsudvalget i Hedensted Kommune

271. Ny dagsinstitution i Hedensted Øst, anlægsbevilling samt placering

272. Målgruppeudvidelse i Ungdomsskolen

273. Økonomisk bidrag til nye Sundhedsklynger i forbindelse med Sundhedsreformen fra maj 2022

274. Godkendelse af Demensstrategi 2023-2026

275. Omgørelsesprocenter 2021 på det sociale område samt vurdering af behov for handleplan

276. Godkendelse af nye madtakster fra Det danske Madhus

277. Serviceniveau i Borgerservice

278. Orientering

279. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

280. Godkendelsesark